top of page

主頁       項目       關於我們       最新消息       媒體報導       獎項       聯絡我們

Fitness ch

PRECISION FITNESS

掙脫重量訓練及枯燥乏味的運動日程,Precision Fitness 深信真正的健康源於一個可以輕鬆健身,與人分享交流的地方。我們讓這種理念充分展示,設計出一間獨一無二,能夠讓會員密切交流,分享健康心得的健身室。

地點: 

香港

完工時間: 

2017

 

項目範圍:  

針對亞洲市場的全新室內空間概念 /

平面圖 / 詳細設計 / 挑選施工隊 / 選購

本地的物料和家具 / 審批施工隊提交的物料 / 評估現場施工質量 / 矯正施工

瑕疵,跟進施工遺漏

Stefano Tordiglione Design - Precission Fitness 1
Stefano Tordiglione Design - Precission Fitness 2
Stefano Tordiglione Design - Precission Fitness 7
Stefano Tordiglione Design - Precission Fitness 4
Stefano Tordiglione Design - Precission Fitness 3
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Weibo_w

電話: (852) 2840 1100   |   傳真: (852) 2840 1198   |   電郵: info@stdesign.it

@STEFANO TORDIGLIONE DESIGN LTD. 版權所有。

ENG       中文       IT

bottom of page