top of page

主頁       項目       關於我們       最新消息      媒體報導       獎項       聯絡我們

Kowloon ch

KOWLOON WINE CELLAR

令收藏家夢想成真!我們的設計概念將豐富的收藏品和美饌共冶一爐。

地點: 

香港

 

完工時間: 

2010

 

項目範圍:  

針對亞洲市場的全新室內空間概念 /

平面圖

02
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Weibo_w

電話: (852) 2840 1100   |   傳真: (852) 2840 1198   |   電郵: info@stdesign.it

@STEFANO TORDIGLIONE DESIGN LTD. 版權所有。

ENG       中文       IT

bottom of page