top of page

主頁       項目       關於我們       最新消息       媒體報導       獎項       聯絡我們

HSH Kowloon Centre ch

HSH KOWLOON CENTRE

能夠滿足當代都市人需要的嶄新辦公室大樓,我們以現代化的筆觸讓空間增添活力。

地點: 

香港

 

完工時間: 

2016

 

項目範圍:  

針對亞洲市場的全新室內空間概念

/ 外立面設計 / 平面圖 / 詳細設計 /

本地採購物料和家具 / 審批施工隊

交的物料 / 評估現場施工質量/ 矯正

施工瑕疵,跟進施工遺漏

Stefano Tordiglione Design Ltd
Stefano Tordiglione Design Ltd
Stefano Tordiglione Design Ltd
Stefano Tordiglione Design Ltd
Stefano Tordiglione Design Ltd
Stefano Tordiglione Design Ltd
Stefano Tordiglione Design Ltd
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Weibo_w

電話: (852) 2840 1100   |   傳真: (852) 2840 1198   |   電郵: info@stdesign.it

@STEFANO TORDIGLIONE DESIGN LTD. 版權所有。

ENG       中文       IT

bottom of page